1.392.000:- intjänat första halvåret.

Första halvåret blev något bättre än första halvåret 2017.

Förra året inom parentes.

113 (124) starter med resultatet 11-23-12 (21-15-9) och 1.392.000:- (1.326.000:) -intjänat.