Året fortsätter bra – februari 312.000:-

Det nya året fortsätter på ett bra sätt. 21 starter med raden 2-5-3 och 312.000:- intjänat.