Björn intervjuad i TV om Get a Winner.

Björn intervjuades under fredagens V-65-sändning.

”Fin stallform efter virusinfektionen under juni-juli

då han och övriga fått vila och hästarna går bra nu.