Björn körde Qvintette i Frankrike söndag 15/03.

Ekipaget diskades

Resultat;  Klicka på Chartres och sedan lopp 7  >>