Ginotonic i Vinnarcirkeln – Romme fredag

Björn Röcklinger hade en vinnare med Ulf Eriksson i sulkyn som var först på målfotot med Ginotonic.