I Vinnarcirkeln

Fjärde segern på kort tid för Björn Röcklinger kom i Gävle  – Bear Beautiful  och Björn och Jorma.
Timetobelucky ( Markus B Svedberg) samt Indy Lane  för Björn Röcklinger).