Isabelle Orsimo försvarade Julmyras färger.

Vann med Panic Button i Östersund.

Thomas Lönn tränar och EVAJO AB äger.

Panic Button-30 nov