Isabelle Orsimo till enkel seger med Panic Button

Tog initiativ direkt från dubbla tillägg och fram till 4-3 ekipage.

Fortsatte framåt och upp utvändigt om ledaren i slutkurvan.

Det samspelta ekipaget kopplade greppet och seglade ifrån till enkel seger.