Hedersmannen Johnny Takter avslutar sin karriär.

”Aftonbladet”

Läs mer