Kommentarer i sista stund – Ginotonic

Expressen:

KOMMENTARER I SISTA STUND
1 Ginotonic,
U. Eriksson
Det kan vara hans tur att få till en fullträff.
Inga ändringar, säger Björn Röcklinger