Vi hälsar LOCALE BOKO och ägare Ärling Tenhom, välkomna i stallet.

Vi hälsar ettårige brune hingsten LOCALE BOKO och ägare Ärling Tenhom, Finland
välkomna i stallet (2019-07-16