Måste vara optimist, säger Björn

Röcklinger: ”Måste vara optimist”