Oktober bästa månad hittills 328.000:- intjänat.

Oktober är bästa månad hittills:

23 starter med resultatet 4-1-2 och 328.000:- intjänat.

2016

175 23 19 18 13 % 1 605 550