September bästa månad hittills – 466.000:- intjänat

18 starter med resultatet 2-2-2 och 1.161.000:- intjänat.