Lamino var namnet

Björn Röcklingers Lamino  fräste runt Solvalla på nya rekordet 1.10,9 (!) i händerna på Jorma Kontio – en rekordsänkning med drygt tre sekunder (!!)