Två ettåringar för inkörning.

Pace Trotting har sänt oss ettåringarna

Ella Pace och Easy Pace för inkörning.

Vi tackar för förtroendet.

Pace Trotting-ettåringar-2