Två föl ser dagens ljus

Peccadillo, ägd av Björn, har nedkommit med ett hingstföl efter Zola Boko.

Donna del Sole, ägd av Sura Bilfrakter AB och Björn, har nedkommit med

ett hingstföl efter S.J’.s Photo.