Vi åker till Gävle med två kvalhästar torsdag 12:e

Blitzy Streamline kvalar för Björn.

Flirtincostashorta kvalar i monté för Isabelle Orsimo.

–  struken för övrig orsak.

Västerbo OuiOuiOui kvalar för Jimmy Dahlman,

efter att ha strukits för oregerlighet 15/10.