Vi hälsar B. Hugosson AB och hästar välkomna i stallet.

Vi hälsar Bengt Hugosson och hästar välkomna i stallet

och tackar för förtroendet

Lighten Up, treårigt sto.

Overseas, fyraårig hingst

Storm Surge, treårigt sto.

Läs med under flik ”Hästar” och respektive ålder.