Vi hälsar Doolittle Laday och F:A Serventa ytterligare välkomna i stallet.

Vi hälsar tvååriga stoet  DOOLITTLE LADAY  som samägs av

F:a Serventa i Sbg & Röcklinger Björn välkomna i stallet.

Serventa har sedan tidigare en häst i vår träning och vi

tackar för förtroendet.