Vi hälsar Goliath och ägarkretsen Serventa AB m.fl välkomna i stallet.

Vi hälsar treåriga bruna valacken GOLIATH  och ägare Serventa i Sundbyberg AB, m fl

välkomna i stallet.

Läs mer under flik ”Hästar”, ”Treåringar”.