Vi hälsar Jimmy Dahlman välkommen tillbaks i stallet.

Jimmy Dahlman har efter en sejour hos Per Lennartsson återkommit till stallet.

Läs mer under flik ”Team Röcklinger”, ”Personal”.