Vi hälsar Savannah Journey och Sabrina Journey välkomna i stallet

Firma Journey Trot har lämnat ytterligare två hästar i vår träning.

Savannah Journey och Sabrina Journey, båda två år.

Vi tackar för förtroendet och hälsar alla välkomna i stallet.

Läs mer under flik ”Hästar” ”Tvååringar”