Vi hälsar sex nya 1-åringar välkomna i stallet.

Sam Journey

Sara Journey

Sebastian Journey

Secret Journey

Sultan Journey

Susan Journey

 

Läs mer under flik Hästar, ettåringar.