Vi hälsar sexårige Photo Man och Hans Persson välkomna i stallet.

Läs mer om Photo Man under flik ”Hästar” ”Äldre”.