Vi hälsar två nya hästar välkomna i stallet.

Välkommen treåriga Dejta Västerbo och

välkommen åter treåriga Sara Journey.

Läs mer under flik ”Hästar”, ”Treåriga”