Vi hälsar två nya hästar välkomna i stallet

Vi hälsar två nya hästar välkomna i stallet:

It Happend Again (1 år)

Devon Am (2 år)

För mer info flik ”Hästar”