Vi hälsar tvååriga stona Fiona Journey och Fabulous Journey välkomna i stallet.

Vi hälsar tvååriga stona FIONA JOURNEY och FABULOUS JOURNEY och ånyo ägaren Firma Journey Trot välkomna i stallet.