Vi hälsar tvåårige hingsten Fabian Journey och ånyo Firma Journey Trot välkomna i stallet.

Fabian Journey är en tvåårig brun hingst som ägs av Firma Journey Trot