Vi hälsar Whispering Angel och Firma Serventa välkomna i stallet

Vi hälsar ettårige brune hingsten WHISPERING ANGEL och ägare Firma Serventa, m fl (Röcklinger B) välkomna i stallet. (2017-10-01)