Vinsten skapade värkarna.

Amanda Sjökvist är mammaledig sedan i början av juni. Nedkomsten var schemalagd till 1:a augusti.

Hon var med på tävlingen när Peter Untersteiner körde Sea View till seger 6:e juli och fick springa

till vinnarcirkeln under tjo och tjim. Barnet i magen undrade var det var för ståhej och ville ut och vara med.

Gossebarnet Liam började pressa på och kom ut nästa dag, 7:e juli, tre veckor för tidigt.

Det välskapte barnet var viktigt, närmare bestämt tvåtusentvåhundraochtrettiofem gram.

Vi gratulerar.

Amanda och barnet-2